Política de privacitat

CLUB DE PADEL VILANOVA I LA GELTRÚ

Ronda Ibérica, 60, 08800 Vilanova i la Geltrú

NIF: G66382060

Tel: 699 689 893 E-mail: info@clubpadelvilanova.es

Última actualització; 24/10/2018

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis d’aquest portal web. Mitjançant aquesta política de privadesa (o política de protecció de Dades) CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ informa els clients, interessats o usuaris del portal web: https://www.clubpadelvilanova.es, dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanen al portal Web, a fi que decideixin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ , es reserva la facultat de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis implementats al portal web de VALOR HUMÀ CONSULTORS, SLP, i posats a disposició dels usuaris, responen, segons el cas concret a:

 • realitzar una gestió correcta de la relació i del servei vinculat a l’activitat esportiva.
 • la gestió administrativa, econòmica i comercial,
 • atendre les seves consultes i sol·licituds,
 • realitzar un control de qualitat sobre els nostres serveis,
 • realització d’enquestes d’opinió i fins estadístiques,
 • i per informar-lo periòdicament de novetats.
 1. COM OBTENIM LES SEVES DADES

Sempre recollim les vostres dades mitjançant el vostre consentiment exprés;

 • Als diferents formularis que hi ha al nostre portal web, poden existir finalitats diferents que procedim a desenvolupar a continuació:
  1. ALTA ASSOCIAT: les vostres dades seran únicament utilitzades per a la gestió dels serveis, administratius, comptables i esportius.
 1. TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades durant la relació associativa, es conservaran durant els deu anys següents, per poder atendre possibles consultes o reclamacions posteriors, en els terminis establerts per la legislació vinculant com en matèria de garanties i impostos, mentre es mantingui aquesta, mentre no s’oposi al tractament o no sol·liciteu la supressió.

 1. LEGITIMACIÓ

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ està legitimat al tractament de dades personals, en base al consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

La base legal per atendre la relació negocial, és la legitimació per consentiment exprés de l’Associat que autoritza a través dels formularis automatitzats, el seu consentiment exprés per al tractament de les vostres dades amb finalitats indicades en aquest Avís. Podeu revocar el consentiment prestat en tot moment.

El tractament posterior amb fins comercials es troba emparat en el consentiment que us sol·licitem en cada recollida de dades personals, sense que en cap cas la retirada del consentiment condicioni l’execució de la relació amb CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ.

 1. EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, per tal que les dades obrants als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-les sempre actualitzades. De manera que, a aquest efecte, l’usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ.

 1. DESTINATARIS

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, llevat dels supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/s expressada/es, en els supòsits previstos segons Llei.

 1. DRETS DELS USUARIS

No obstant això, linteressat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, dacord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,

• Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió,

• Dret a sol·licitar la limitació del tractament,

• Dret a oposar-se al tractament,

• Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu Sr. 60 , 08800 , Vilanova i la Geltrú , Espanya.

En cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, adoptarà en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

 1. OBLIGATORIETAT DE LA INTRODUCCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per accedir al portal web de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, https://www.clubpadelvilanova.es no cal aportar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per fer sol·licituds d’informació o fer la sol·licitud de productes o serveis concrets sí que cal que l’usuari, interessat o client aporti dades als formularis existents al portal web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en què figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. Si no se n’informa la conseqüència és la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.

Si teniu alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a info@clubpadelvilanova.esCuer

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ , 2018 ©Tots els drets reservats

¿Cómo podemos ayudarte?