Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que el titular del portal web és:

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ

Ronda Ibérica, 60, 08800, Vilanova i la Geltrú, Barcelona

NIF: G66382060

Tel: 699 689 893 E-mail: info@clubpadelvilanova.es

Última actualització; 24/10/2018

 1. Introducció

Aquest Avís Legal regula l’ús del portal web https://www.clubpadelvilanova.es titularitat de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ.

L’accés al portal web és gratuït llevat del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

 1. Acceptació

La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i els termes d’ús inclosos en aquest Avís Legal.

Es recomana als usuaris llegir atentament aquest avís legal de forma periòdica, ja que les condicions d’ús d’aquesta, recollides a l’Avís esmentat, poden patir modificacions.

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible al portal web , indicant la data de la darrera actualització a la part superior del document. Si continua fent ús dels serveis prestats en aquest portal web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en aquest portal web.

 1. Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest portal web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús que conté. CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin ocasionar durant aquesta.

 1. Obligacions de lusuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la portal web

Les condicions d’accés i ús d’aquest portal web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de CLUB DE PADEL VILANOVA I LA GELTRÚ, i contrària al present avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal web o impedir-ne la normal utilització per part d’altres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit lús daquest portal web amb fins il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).

2) Realitzar, usant els continguts d’aquest portal web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.

3) Introduir virus informàtics, fitxers defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquest portal web.

 1. Actualitat

La informació que apareix al present portal web és la vigent a la data de la seva última actualització. CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació del present portal web, podent limitar o no permetre’n l’accés.

 1. Contingut del portal web i xarxes socials

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a realitzar els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al present portal web. CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ no garanteix, ni es responsabilitza dels errors al portal web respecte als continguts proporcionats pels tercers anunciants, en especial les conseqüències que se’n poguessin derivar.

Només està permès descarregar i imprimir imatges i altra informació continguda al portal web amb fins estrictament privats, no lucratius ni comercials, sota el coneixement i acceptació dels presents termes i condicions.

Queda expressament prohibit publicar, reproduir o utilitzar les imatges i qualsevol altra informació continguda al present portal web per a butlletins informatius electrònics, intranet d’empreses o internet; així com concedir llicències, i vendre o distribuir les imatges per cap mitjà sense l’autorització expressa i per escrit de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ .

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ en cap cas serà responsable de les manifestacions que poguessin dur a terme els usuaris, interessats o clients del servei i l’eventual informació que poguessin intercanviar entre ells. La responsabilitat de les manifestacions efectuades i difoses al present portal web és exclusiva dels qui les realitzin o duguin a terme. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuari, interessat o client puguin realitzar al present portal web, a través del mateix o mitjançant altres accessos controlats per CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ que suposi infracció dels drets de propietat de tercers o el contingut dels quals sigui amenaçant, difamatori, obscè o pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o suposi incitació a la realització de cap conducta que pugui ser constitutiva d’infracció penal.

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació per part dels usuaris, interessats o clients de continguts que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ. prohibida la inclusió o comunicació d’aquells continguts que estiguin protegits per qualsevol dret d’imatge, i drets de propietat intel·lectual o industrial, a favor de terceres persones, sense el consentiment expressa de les mateixes, així com aquelles manifestacions que menyscabin o desprestigiïn el prestigi o crèdit de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del portal web, de la xarxa, els equips informàtics de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ o tercers, així com l’accés al portal web per part de la resta d’usuaris, interessats o clients.

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari interessat o client que faci alguna de les conductes relacionades amb caràcter enunciatiu i no limitatiu en aquest apartat.

 1. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquest portal web, així com el disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, o als seus llicenciants, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut de aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del portal web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el “contingut”) són propietat exclusiva del titular o dels seus llicenciants, amb tots els drets reservats.

Cap part del contingut del portal web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del titular. No es podrà carregar o republicar contingut del portal web a cap lloc dInternet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del portal web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no s’ha d’utilitzar per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no s’ha de modificar sense el consentiment escrit previ del titular.

 1. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element daquest portal web que sigui objecte de protecció dacord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols destabliments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al titular.

 1. Política de Privadesa

Si voleu conèixer la nostra política de privadesa o de protecció de dades llegiu atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 1. Política de Cookies

Si voleu conèixer la nostra política de cookies llegiu atentament la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

 1. Hiperenllaços

L’usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web a la de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ , haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L’enllaç únicament vincularà amb l’home page o pàgina principal però no la podrà reproduir de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin aquest portal web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que:

 • produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany als usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts;
 • suposeu un acte de comparació o imitació deslleial;
 • serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ o
 • de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ ha prestat el seu consentiment per a la seva inserció o que, altrament, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el portal web de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, de la manera establerta en aquesta clàusula.

6) La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que:

 • siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.);
 • indueixin o puguin induir a l’usuari la falsa concepció que CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent;
 • resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, es reserva el dret a prohibir els enllaços al seu portal web ia exigir-ne la retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

 1. Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la utilització indeguda o il·legítima del portal web.

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús dels sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

CLUB DE PADEL VILANOVA I LA GELTRÚ, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquest portal web.

De la mateixa manera, CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, tampoc no es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que es puguin visualitzar mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través del portal web, excepte en els supòsits previstos a l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari consideri que hi ha una pàgina web enllaçada amb continguts il·lícits o inadequats els haureu de posar en coneixement de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, seguint el procediment establert a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a què donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través seu. CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen al portal web.

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol un altre dany que no hi sigui directament imputable.

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, s’eximeix de responsabilitat quant a les “cookies” que tercers aliens poguessin instal·lar al disc dur de l’ordinador de l’usuari.

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal web i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris interessats o client que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si s’escau, siguin aplicables.

 1. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calgui efectuar hauran d’enviar un correu electrònic a info@clubpadelvilanova.es o enviar una comunicació escrita a CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ al domicili Parc del Garraf Ronda Iberica, 60 Barcelona, 08800 Vilanova i la Geltrú .

 1. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest portal web i totes les relacions que es puguin derivar es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest portal serà de competència dels tribunals de Vilanova i la Geltrú.

CLUB DE PÀDEL VILANOVA I LA GELTRÚ, 2018 ©Tots els drets reservats

¿Cómo podemos ayudarte?